Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W SIERPNIU 2017 ROKU

Data publikacji 06.09.2017

W sierpniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało 6 wypadków drogowych oraz 44 kolizje. W wypadkach 7 osób zostało rannych. Wrzesień, to czas rozpoczęcia nauki szkolnej, dlatego policjanci apelują o bezpieczną i rozważną jazdę, w szczególności w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Proszę zwracać uwagę na właściwe przewożenie dzieci do szkoły w przystosowanych do tego urządzeniach oraz przewozić właściwą liczbę pasażerów.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

2

6

Od początku roku

30

20

30

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

41

35

44

Od początku roku

273

319

351

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

2

7

Od początku roku

36

23

34

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

0

0

Od początku roku

3

2

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w sierpniu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 13 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 9 zdarzeń

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 4 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 19 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Słupca, gdzie doszło do 9 zdarzeń oraz teren gminy Lądek i gminy Strzałkowo, gdzie odnotowano po 7 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 20 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

12

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

6

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 29 zdarzeń, natomiast kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 7 zdarzeń.

UWAGI

Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki szkolnej wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę, w szczególności w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Proszę zwracać uwagę na właściwe przewożenie dzieci do szkoły w przystosowanych do tego urządzeniach oraz przewozić właściwą liczbę pasażerów. W dniach 4-8 września 2017 prowadzone będą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny odbędą się następujące wydarzenia:

  • Bieg uliczny 5 z Pasją, Słupca – 15 września 2017 r.

  • XII Jesienny Rajd Rowerowy Strzałkowo – 16 września 2017 r.

  • Rajd rowerowy Kosewo – 23 września 2017 r.