Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w lipcu 2017 roku

Data publikacji 10.08.2017

W lipcu na drogach powiatu zaistniały: 3 wypadki drogowe oraz 65 kolizji. W wypadkach 3 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

8

3

3

Od początku roku

27

18

24

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

39

45

66

Od początku roku

232

284

302

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

14

3

3

Od początku roku

35

21

27

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

1

2

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w lipcu br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 15 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 11 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 9 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 8 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej liczby zdarzeń drogowych doszło na terenie gminy Strzałkowo, gdzie zanotowano łącznie 21 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren miasta Słupcy, gdzie doszło do 19 zdarzeń oraz teren gminy Lądek, gdzie doszło do 11 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lipcu policjanci ujawnili na terenie powiatu 29 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

13

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

12

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 53 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 5 zdarzeń.

UWAGI

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje:

  • na stronie internetowej obywatel.gov.pl można skorzystać z e-usługi „Sprawdź swoje punkty karne”, do zalogowania się będzie konieczny profil zaufany (eGO); więcej informacji na stronie internetowej obywatel.gov.pl

 

Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki szkolnej wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę, w szczególności w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Proszę zwracać uwagę na właściwe przewożenie dzieci do szkoły w przystosowanych do tego urządzeniach oraz przewozić właściwą liczbę pasażerów.