Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w maju 2017 roku

Data publikacji 09.06.2017

W maju bieżącego roku na drogach powiatu doszło do 1 wypadku oraz 45 kolizji drogowych. W wypadku 1 osoba została ranna. Policjanci apelują się o rozwagę na drogach, głównie w czasie długich weekendów oraz rozpoczynających się wakacji.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

16

11

13

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

37

62

48

Od początku roku

173

199

192

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

18

15

15

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

1

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w maju to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 22 zdarzenia drogowe. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 7 zdarzeń drogowych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W maju policjanci ujawnili na terenie powiatu 8 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

 

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

2

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

4

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 29 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 11 zdarzeń.

 

 

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny planowane są następujące imprezy:

  • 17-18 czerwca – Obchody Dni Strzałkowa

    • 17.06, godz. 10:00 – rajd rowerowy

    • 17.06, godz 15:30 – biegi uliczne

    • 18.06. godz. 14:40 – korowód uliczny

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje:

  • na stronie internetowej obywatel.gov.pl można skorzystać z e-usługi „Sprawdź swoje punkty karne”, do zalogowania się będzie konieczny profil zaufany (eGO); więcej informacji na stronie internetowej obywatel.gov.pl

  • czerwiec to czas organizowanych przed zakończeniem roku szkolnego wycieczek szkolnych, dlatego warto wybierać sprawdzonego przewoźnika, dla nauczycieli rodziców, opiekunów wycieczek uruchomiono stronę internetową www.bezpiecznyautobus.gov.pl, na której każdy zainteresowany może pozyskać informacje, które wpłyną na bezpieczeństwo podróży - wystarczy podać na niej numer rejestracyjny autobusu

Apeluje się o rozwagę na drogach w czasie długich weekendów oraz rozpoczynających się wakacji.