Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w kwietniu 2017 roku

Data publikacji 05.05.2017

W kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 4 wypadki oraz 32 kolizje drogowe. W wypadkach 4 osoby zostały ranne. Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że na stronie internetowej obywatel.gov.pl można skorzystać z e-usługi „Sprawdź swoje punkty karne”, do zalogowania się będzie konieczny profil zaufany (eGO); więcej informacji na stronie internetowej obywatel.gov.pl

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

3

4

Od początku roku

15

11

12

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

34

43

32

Od początku roku

136

137

136

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

5

4

Od początku roku

17

15

14

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

1

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w kwietniu br. to:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 6 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 5 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 5 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 17 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 6 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W kwietniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 19 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

5

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

10

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 23 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 3 zdarzenia.

UWAGI

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny planowane są następujące imprezy:

  • Marsz Godności Słupca 2017 – 5-05-2017

  • XIX Powiatowe Obchody Dnia Strażaka – 13-05-2017

  • IV Rowerowy Rajd Seniora – 20-05-2017

  • IV Rowerowy Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Rejonu Konińskiego – 20-05-2017

18 maja 2017 o godz. 10:00 na targowisku miejskim w Słupcy zaplanowany jest event w ramach Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pn. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach”

 

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje, że na stronie internetowej obywatel.gov.pl można skorzystać z e-usługi „Sprawdź swoje punkty karne”, do zalogowania się będzie konieczny profil zaufany (eGO); więcej informacji na stronie internetowej obywatel.gov.pl