Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w marcu 2017 roku

Data publikacji 06.04.2017

W marcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe oraz 35 kolizji. W wpadkach 1 osoba została ranna i 1 poniosła śmierć.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

4

2

Od początku roku

13

8

8

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

33

32

35

Od początku roku

102

94

104

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

4

1

Od początku roku

15

10

10

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

1

Od początku roku

0

1

1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 4 zdarzenia

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 3 zdarzenia

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 13 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 9 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 34 kierujących pojazdami będących pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

17

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

3

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

11

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 20 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi - 4 zdarzenia.

OFIARY

W wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginął pieszy.

UWAGI

W kwietniu na drogach przewiduje się miejscowe uzupełnianie nawierzchni bitumicznej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, a także odnawianie oznakowania poziomego.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny planowane są następujące imprezy:

  • Rajd rowerowy Słupca – Kosewo – 22.04.2017

  • Otwarcie sezonu motocyklowego – 29.04.2017

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy informuje:

  • w dniu 26.04.2017 r. o godz. 13:30 w Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy odbędą się eliminacje powiatowe dla szkół podstawowych i gimnazjów do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;

  • w dniu 28.04.2017 r. odbędzie się po raz pierwszy na terenie powiatu słupeckiego konkurs na najlepszego policjanta subregionu konińskiego pod nazwą „Policjant Ruchu Drogowego 2017”.