Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w lutym 2017 r.

Data publikacji 10.03.2017

W lutym bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe oraz 29 kolizji. Podczas wypadku 2 osoby zostały ranne.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

3

2

Od początku roku

8

4

6

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

24

30

29

Od początku roku

69

62

67

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

6

5

2

Od początku roku

10

6

9

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

0

1

0

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w lutym br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 3 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 13 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Słupca, gdzie doszło do 5 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lutym br. policjanci ujawnili na terenie powiatu kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

3

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

14

SPRAWCY

W styczniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 21 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 2 zdarzenia.

UWAGI

W miesiącu marcu na drogach przewiduje się miejscowe uzupełnianie nawierzchni bitumicznej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

zdjęcie KP PSP Słupca