Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w styczniu 2017 roku

Data publikacji 10.02.2017

W styczniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 4 wypadki drogowe oraz 38 kolizji. W wypadkach 7 osób zostało rannych. 26.02.2017 r. odbędzie się bieg uliczny pod hasłem: „Tropem wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, co może spowodować czasowe utrudnienia w ruchu w godz. 12:00 – 12:30 w m. Strzałkowo, w tym na DK92 (na odcinku od ul. Orzeszkowej do Sikorskiego).

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

1

4

Od początku roku

4

1

4

Liczba kolizji drogowych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

45

32

38

Od początku roku

45

32

38

Liczba osób rannych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

4

1

7

Od początku roku

4

1

7

Liczba osób zabitych

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

0

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w styczniu br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 16 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 6 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 3 zdarzenia

- nieprawidłowe cofanie – 3 zdarzenia

- nieprawidłowe wymijanie – 3 zdarzenia

- nieprawidłowe omijanie – 3 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 13 zdarzeń drogowych. Drugim najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 9 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu 18 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

1

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

12

SPRAWCY

W styczniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 36 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 2 zdarzenia.

Z winy kierującego doszło do 39 zdarzeń.

UWAGI

W miesiącu lutym na drogach przewiduje się miejscowe uzupełnianie nawierzchni bitumicznej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny w najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy:

  • w dniu 26.02.2017 r. bieg uliczny pod hasłem: „Tropem wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, co może spowodować czasowe utrudnienia w ruchu w godz. 12:00 – 12:30 w m. Strzałkowo w tym na DK92 (na odcinku od ul. Orzeszkowej do Sikorskiego).