Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie słupeckim w grudniu 2016

W grudniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 4 wypadki drogowe oraz 46 kolizji. W wypadkach trzy osoby zostały ranne,jedna poniosła śmierć. Policjanci przypominają o właściwym przygotowaniu pojazdów do zimowych warunków: sprawnym oświetleniu, właściwym odśnieżeniu pojazdu (w tym szyb, aby zapewnić sobie widoczność) oraz wymianie opon na zimowe.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

5

4

Od początku roku

47

42

40

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

36

46

46

Od początku roku

478

452

536

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

5

3

Od początku roku

42

50

48

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

13

3

4

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w grudniu br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 10 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – zdarzeń

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 21 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Lądek gdzie odnotowano 8zdarzeń drogowych. Na terenie gminy Strzałkowo odnotowano 6 zdarzeń drogowych.

Do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym doszło na DK 92 (27+900 km).

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W grudniu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 16 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

5

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

8

SPRAWCY

W grudniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 39 zdarzeń, natomiast kierujący pojazdami ciężarowymi zdarzeń drogowych.

OFIARY

W grudniu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli: kierujący rowerem.

UWAGI

Przypomina się o właściwym przygotowaniu pojazdu do zimy: sprawnym oświetleniu, właściwym odśnieżeniu pojazdu (w tym szyb, aby zapewnić sobie widoczność) oraz wymianie opon na zimowe – zapraszamy do zapoznania się z poradami bezpiecznego korzystania z dróg zimą emitowanych w TV Wielkopolska.

WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.