Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie słupeckim w listopadzie 2016

Data publikacji 20.01.2017

W listopadzie bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 5 wypadków drogowych oraz 54 kolizje. W wypadkach 6 osób zostało rannych. Policjanci przypominają się o właściwym przygotowaniu pojazdu do zimy: sprawdzeniu akumulatorów, oświetlenia, właściwym oczyszczeniu szyb, wymianie opon na zimowe.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

2

5

Od początku roku

40

37

36

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

39

34

54

Od początku roku

442

406

489

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

3

6

Od początku roku

35

45

45

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

12

3

3

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w listopadzie br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 11 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 10 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 17 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gmin Słupca i Lądek gdzie odnotowano po 10 zdarzeń drogowych. Na terenie gminy Strzałkowo odnotowano 7 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W listopadzie 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 16 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

7

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

 

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

7

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 35 zdarzeń, natomiast kierujący pojazdami ciężarowymi 12 zdarzeń drogowych.

UWAGI

 

Przypomina się o właściwym przygotowaniu pojazdu do zimy: sprawnym oświetleniu, właściwym odśnieżeniu pojazdu (w tym szyb, aby zapewnić sobie widoczność) oraz wymianie opon na zimowe – zapraszamy do zapoznania się z poradami bezpiecznego korzystania z dróg zimą emitowanych w TV Wielkopolska.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny w najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy:

  • 26-12-2016, w godz. 18:00-19:00 w m. Powidz na ul. Kościelnej odbędzie się impreza pod hasłem: „Obchody 98 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.