Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

nformacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w październiku

Data publikacji 04.11.2016

szetlewek_1W październiku br na drogach powiatu zaistniało łącznie 6 wypadków drogowych oraz 64 kolizje. W wypadkach 10 osób zostało rannych.

Z uwagi na jesienną porę policjanci przypominają pieszym poruszającym się po drogach po zmierzchu poza obszarem zabudowanym o obowiązku używania elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

STAN BEZPIECZEÑSTWA

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

3

6

Od początku roku

38

35

31

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

41

61

64

Od początku roku

403

372

434

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

3

10

Od początku roku

33

42

39

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

11

3

3

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w październiku br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 13 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 9 zdarzeń

- nieprawidłowe omijanie – 8 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 7 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 5 zdarzeń

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 33 zdarzenia drogowe. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gmin Strzałkowo, Słupca, Lądek i Zagórów gdzie odnotowano po 6 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W październiku 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 22 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

10

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

1


178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

8


SPRAWCY

W październiku br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 43 zdarzenia, natomiast kierujący pojazdami ciężarowymi 12 zdarzeń.

UWAGI

W związku z lokalnymi obchodami Święta Niepodległości należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami wynikającymi z organizacją uroczystości w większości miejscowości powiatu słupeckiego.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny w najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy:

  • Posadzenie „Dębu Pamięci” st. post. Teofila Klechamera w dniu 10-11-2016 w godz. 11:30-16:00 w m. Trąbczyn,

  • Obchody Rocznicowe 11 Listopada 1918 r. w m. Powidz w dniu 11-11-2016 w godz. 11:30-14:30 w m. Powidz.

Z uwagi na jesienną porę WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.