Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego we wrześniu 2016

Data publikacji 07.10.2016

wlka-6We wrześniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniało łącznie 5 wypadków drogowych oraz 51 kolizji drogowych. W wypadkach 5 osób zostało rannych,a 1 poniosła śmierć.

STAN BEZPIECZEÑSTWA


Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

2

5

Od początku roku

35

32

25

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

48

38

51

Od początku roku

362

311

370

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

3

6

Od początku roku

30

39

29

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

0

1

Od początku roku

11

3

3

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych we wrześniu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 10 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 7 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 15 zdarzenia

Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 24 zdarzenia drogowe. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie odnotowano 14 zdarzeń drogowych. Na terenie gminy Lądek doszło do 4 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

We wrześniu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 19 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

7

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2


178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9

SPRAWCY

We wrześniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 50 zdarzeń, natomiast pieszy był sprawcą 1 zdarzenia.

OFIARY

We wrześniu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- pasażer samochodu osobowego

UWAGI

 

Pod koniec miesiąca należy liczyć się z zwiększonym natężeniem ruchu na drogach i w rejonach cmentarzy w związku z dniem Wszystkich Świętych.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny w najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy:

  • Zakończenie sezonu motocyklowego 2016” w dniu 8.10.2016 od godz. 15:00

Parada odbędzie się następującymi ulicami miasta Słupca: Róża, Traugutta, Kopernika, Poznańska, Pl. Wolności, Warszawska, Kościuszki, Tysiąclecia do amfiteatru

Z uwagi na nadchodzącą jesienną porę WRD KPP w Słupcy przypomina o obowiązku wynikającym z art. 11 ust. 4a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

 

zdjęcie KP PSP Słupca