Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w sierpniu 2016 r

Data publikacji 12.09.2016

z_radar_2W sierpniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały 2 wypadki drogowe oraz 35 kolizji. W wypadkach 2 osoby zostały ranne.

16 września br. w godz. 19:00 – 20:00 należy liczyć się z utrudnieniami na terenie całego miasta Słupca z uwagi na bieg uliczny „Piątka z Pasją”. 

 

STAN BEZPIECZEÑSTWA

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

4

3

2

Od początku roku

28

30

20

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

39

41

35

Od początku roku

314

273

319

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

4

1

2

Od początku roku

23

36

23

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

2

0

Od początku roku

10

3

2

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w sierpniu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 7 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 4 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 15 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Słupca i gminy Lądek, gdzie odnotowano po 5 zdarzeń drogowych. Na terenie gminy Strzałkowo doszło do 4 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W sierpniu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 27 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

10

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

4


178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

10

SPRAWCY

W sierpniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 27 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi – 3 zdarzenia, natomiast kierujący rowerami – 1 zdarzenie.

UWAGI

Wrzesień to czas rozpoczęcia nauki szkolnej wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę, w szczególności w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Proszę zwracać uwagę na właściwe przewożenie dzieci do szkoły w przystosowanych do tego urządzeniach oraz przewozić właściwą liczbę pasażerów.

W dniu 8.09.2016 r. w godz. 6:30-10:00 w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupcy odbędą się działania profilaktyczne prowadzone przez funkcjonariuszy KPP w Słupcy oraz przedstawicieli WORD w Koninie. Możliwe będzie uczestnictwo w lekcjach bezpieczeństwa prowadzonych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Zapraszamy dzieci i rodziców. Możliwe będzie także skorzystanie z urządzenia symulującego zachowanie się osoby nie zapiętej w pasy bezpieczeństwa podczas wypadku drogowego.

W ramach wykorzystania dróg w sposób szczególny w najbliższym czasie odbędą się następujące imprezy:

  • bieg uliczny „Piątka z Pasją” w dniu 16.09.2016 r. (w godz. 19:00 – 20:00 należy liczyć się z utrudnieniami na terenie całego miasta Słupca)

  • Rajd rowerowy „Dla ścieżki” w dniu 2.10.2016 r.