Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w lipcu 2016 r.

Data publikacji 11.08.2016

lipiec_a2W lipcu br. na drogach powiatu zaistniały łącznie 3 wypadki drogowe oraz 45 kolizji drogowych. W zdarzeniach tych 3 osoby zostały ranne.

W sierpniu przez teren powiatu będą przemieszczały się pielgrzymki piesze i rowerowe, dlatego należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Sierpień to drugi miesiąc letniego wypoczynku i czas licznych wyjazdów. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy apelują o bezpieczną i rozważną jazdę.

STAN BEZPIECZEÑSTWA


Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

11

3

3

Od początku roku

20

19

18

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

47

20

45

Od początku roku

231

193

284

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

10

3

3

Od początku roku

15

21

21

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

0

0

Od początku roku

7

0

2

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w lipcu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 11 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzenia

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzenia

- zmęczenie,zaśniecie – 4 zdarzenia

- nieprawidłowe wymijanie – 3 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 15 zdarzeń drogowych,w tym 1 wypadek,w którym jedna osoba doznała obrażeń ciała. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Lądek, gdzie doszło do 7 zdarzeń drogowych,w których 2 osoby doznały obrażeń ciała.


NIETRZEŹWI KIEROWCY

W lipcu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 26 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

2

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

14

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

5

Przestępstwa:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

5


SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 48 zdarzeń.

OFIARY

W lipcu br. nie było wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

 

UWAGI

6 sierpnia odbędzie się VIII Bieg o Laur Św. Wawrzyńca wokół Jeziora Słupeckiego. Przewiduje się czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na trasie biegu oraz na ul. Róża i Gajowej w Słupcy /start i meta biegu/.

7 sierpnia odbędzie się V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Na trasie przemarszu /Słupca z Pl. Wolności na ul. Ratajczaka/ mogą nastąpić chwilowe utrudnienia związane z wstrzymaniem ruchu.

W sierpniu przez teren powiatu będą przemieszczały się pielgrzymki piesze i rowerowe, dlatego należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym.

Sierpień to drugi miesiąc wakacji i letniego wypoczynku, wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę.