Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w czerwcu 2016 r.

Data publikacji 08.07.2016

samarzewoW czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 4 wypadki drogowe oraz 40 kolizji. W wypadkach 3 osoby zostały ranne, jedna poniosła śmierć. Na końcu artykułu znajdą państwo informacje o sierpniowych utrudnieniach w ruchu na drogach powiatu słupeckiego.

STAN BEZPIECZEÑSTWA


Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

11

3

4

Od początku roku

20

19

15

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

47

20

40

Od początku roku

231

193

238

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

10

3

3

Od początku roku

15

21

18

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

0

1

Od początku roku

7

0

2PRZYCZYNY


Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w czerwcu br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 8 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 8 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 4 zdarzenia

- nieprawidłowe wymijanie – 4 zdarzenia


Przyczyną wypadku ze skutkiem śmiertelnym było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.


MIEJSCA ZAGROŻONE


Do największej ilości zdarzeń doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 14 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 10 zdarzeń drogowych, oraz teren gminy Lądek, gdzie doszło do 7 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W czerwcu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 29 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

1

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

12

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

7

Przestępstwa:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9


SPRAWCY

W czerwcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 38 zdarzeń.


OFIARY

W czerwcu br. w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym zginęli:

- pasażer pojazdu – 1.


UWAGI

W dniu 6 sierpnia odbędzie się VIII Bieg o Laur Św. Wawrzyńca wokół Jeziora Słupeckiego. Przewiduje się czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na trasie biegu oraz na ul. Róża i Gajowej w Słupcy /start i meta biegu/.

W dniu 7 sierpnia odbędzie się V Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Na trasie przemarszu /Słupca z Pl. Wolności na ul. Ratajczaka/ mogą nastąpić chwilowe utrudnienia związane z wstrzymaniem ruchu.

W lipcu i sierpniu przez teren powiatu będą przemieszczały się pielgrzymki piesze i rowerowe, dlatego należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym.

Lipiec to również czas wakacji i letniego wypoczynku, wobec powyższego policjanci apelują o bezpieczną i rozważną jazdę.