Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w maju 2016 roku

Data publikacji 10.06.2016

strzakowo_morocyklW maju bieżącego roku na drogach powiatu nie doszło do wypadku drogowego, zaistniało łącznie 61 kolizji. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

O utrudnieniach na drogach powiatu słupeckiego piszemy na końcu artykułu.

STAN BEZPIECZEÑSTWA


Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

1

0

Od początku roku

9

16

11

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

39

37

61

Od początku roku

184

173

196

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

5

18

15

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

3

0

0

Od początku roku

4

0

1

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w maju br. to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 13 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 13 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 8 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzenia

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 23 zdarzenia drogowe. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 14 zdarzeń drogowych, oraz teren gminy Lądek, gdzie doszło do 9 zdarzeń drogowych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W maju 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 30 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

5

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

7

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

4

Przestępstwa:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

14


SPRAWCY

W maju br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 38 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4 zdarzenia.

Z winy kierującego doszło do 48 zdarzeń.

UWAGI

11 czerwca około godz. 11:00 odbędzie się przemarsz ulicami miasta Słupcy: Warszawska, Pl. Wolności, 21 Stycznia, Pl. Szkolny z okazji obchodów „Jubileuszu 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy”.

W dniu 17 czerwca odbędzie się Triathlon IT. Przewiduje się czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w m. Ostrowo i Przybrodzin.

W dniach 18-19 czerwca odbędą się obchody „Dni Strzałkowa”. W tym czasie nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w związku z organizacją rajdu rowerowego, biegów ulicznych i korowodu.

19 czerwca w godz. 9:00-20:00 w Słupcy na Pl. Wolności odbędzie się Grand Prix Wielkopolski w piłce koszykowej. Przewiduje się czasowe wyłączenie części Pl. Wolności z ruchu kołowego.

W dniach 25-26 czerwca odbywać się będą regaty „Na powitanie wakacji”. Przewiduje się wzmożony ruch kołowy i pieszy.

Pod koniec czerwca przez teren powiatu będą przemieszczały się pielgrzymki piesze, dlatego należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym.

Koniec czerwca to również czas rozpoczęcia wakacji i letniego wypoczynku, wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę.