Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w kwietniu 2016 r

Data publikacji 11.05.2016

z_radiowoz_1W kwietniu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 3 wypadki drogowe oraz 41 kolizji drogowych. W wypadkach 5 osób zostało rannych.

W związku z uroczystościami i imprezami organizowanymi na terenie powiatu przewiduje się czasowe utrudnienia w ruchu drogowym – szczegóły poniżej.STAN BEZPIECZEÑSTWA


Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

2

3

Od początku roku

6

15

11

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

39

34

41

Od początku roku

145

136

135

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

2

5

Od początku roku

5

17

15

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

1

0

0

Od początku roku

1

0

1

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w kwietniu br. to:

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 11 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 9 zdarzeń

- nieprawidłowe skręcanie – 5 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 4 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 zdarzenia

 

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 25 zdarzeń drogowych (w tym 1 wypadek). Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren gminy Lądek, gdzie doszło do 6 zdarzeń drogowych, oraz teren gminy Strzałkowo, gdzie doszło do 5 zdarzeń drogowych.

 

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W kwietniu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 21 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

0

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

11

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

Przestępstwa:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

8


SPRAWCY

W kwietniu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 32 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 2 zdarzenia.

Z winy kierującego doszło do 33 zdarzeń.

UWAGI

W dniu 15 maja przewiduje się czasowe utrudnienia w ruchu drogowym związane z XVIII Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka. Przemarsz około godz. 12:30 nastąpi ulicami Ratajczaka – Pl. Szkolny – Kościuszki – Warszawska – Kościelna potem o godz. 14:00 ulicami Kościelna – Warszawska – Kościuszki - Pl. Szkolny – Ratajczaka. W godz. 14:20 do godz. 16:00 ul. Ratajczaka zostanie wyłączona z ruchu pojazdów.

23 maja w godz 9:50 – 11:15 odbędzie się przemarsz ulicami miasta Słupcy z okazji obchodów „Światowego dnia bez papierosa”. Przewidywane utrudnienia nastąpią na trasie Kopernika – Sikorskiego – Traugutta - Pl. Szkolny – Pułaskiego - Kopernika.

26 maja odbywać się będą procesje na Boże Ciało. W związku z powyższym przewidywane będą czasowe utrudnienia w ruchu. W Słupcy od godz. 10:00 przejście nastąpi ulicami Warszawska – Pl. Wolności (procesja wokół rynku) - Warszawska.

27 maja w godz. 16:00-20:00 odbędzie się „II Majówka Pikniku Rodzinnego” na stadionie w Lądku. Na ul. Polnej planowana jest zmiana organizacji ruchu na czas trwania pikniku – nie będzie można parkować w tym rejonie pojazdów.

28 maja w godz. 10:00- 15:00 odbędzie się „III Rowerowy Rajd Seniora Strzałkowo 2016” Przewidywanie utrudnienia w ruchu nastąpią na trasie Strzałkowo – Sierakowo – Słomczyce – Babin – Ciosna – Radłowo Leśne – Radłowo.

Wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę.