Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego powiatu słupeckiego w marcu 2016 roku

Data publikacji 07.04.2016

molodojewo_parceleW marcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 3 wypadki drogowe oraz 30 kolizji drogowych. W wypadkach 3 osoby zostały ranne.

Przypominamy o utrudnieniach, które mogą wystąpić na drogach - patrz poniżej UWAGI

STAN BEZPIECZEÑSTWA


Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

5

3

Od początku roku

4

13

7

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

24

33

30

Od początku roku

106

102

89

Liczba osób rannych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

5

3

Od początku roku

4

15

9

Liczba osób zabitych

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

0

0

0

Od początku roku

0

0

1

 

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w marcu br. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 5 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 3 zdarzenia

- nieprawidłowe wymijanie – 3 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie miasta Słupcy, gdzie zanotowano 7 zdarzeń drogowych. Kolejnym najbardziej zagrożonym rejonem był teren miejscowości Strzałkowo, gdzie doszło do 3 zdarzeń drogowych.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W marcu 2016 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu 20 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

3

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

5

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

4

Przestępstwa:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

8

 

SPRAWCY

W marcu br. kierujący samochodami osobowymi spowodowali 22 zdarzenia, kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 4 zdarzenia.

Z winy kierującego doszło do 30 zdarzeń.

UWAGI

W dniach 14-16 kwietnia przewiduje się czasowe utrudnienia w ruchu drogowym związane z przejazdami na uroczystość Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, które odbywać będą się w Gnieźnie i w Poznaniu.

W dniu 16 kwietnia na terenie Słupcy będzie miało miejsce rozpoczęcie sezonu motocyklowego oraz parada motocyklowa ulicami miasta.

Na terenie powiatu nie przewiduje się utrudnień w ruchu drogowym związanych z remontami dróg.

Od 29 kwietnia rozpocznie się długi weekend majowy. Przypominamy o możliwych utrudnieniach związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny dot. obchodów rocznicowych Konstytucji 3 Maja.

W dniu 5 maja w godz. 11:10-12:30 planowany jest Marsz Godności, którego trasa przebiegać będzie przez ulice m. Słupcy. Wobec powyższego będą utrudnienia w ruchu, czasowo zostaną wyłączone Pl. Wolności, ul. Poznańska, ul. Kopernika, ul. Kilińskiego, Pl. Szkolny, ul. Ratajczaka.

Wobec powyższego Komenda Powiatowa Policji w Słupcy apeluje o bezpieczną i rozważną jazdę.