Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w grudniu 2015 ro

Data publikacji 10.01.2016

opelW grudniu 2015 r. na drogach powiatu zaistniało łącznie 5 wypadków drogowych oraz 45 kolizji drogowych. W zdarzeniach nikt nie poniósł śmierci, 5 osób zostało rannych.

Przypominamy o konieczności oczyszczenia samochodu w przypadku opadów śniegu, zwłaszcza lamp oraz zapewnieniu odpowiedniej widoczności przez szyby. Piesi powinni stosować elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym od zmierzchu do świtu.

W grudniu 2015 r. na drogach powiatu zaistniało łącznie 5 wypadków drogowych oraz 45 kolizji drogowych. W zdarzeniach nikt nie poniósł śmierci, 5 osób zostało rannych.

Przypominamy o konieczności oczyszczenia samochodu w przypadku opadów śniegu, zwłaszcza lamp oraz zapewnieniu odpowiedniej widoczności przez szyby. Piesi powinni stosować elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym od zmierzchu do świtu.


STAN BEZPIECZEÑSTWA

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

3

7

5

Od początku roku

36

47

42

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

34

36

45

Od początku roku

475

478

450

Liczba osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

3

7

5

Od początku roku

43

42

50

Liczba osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

6

13

3


PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w grudniu 2015 r. to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 7 zdarzeń

- inne przyczyny – zwierzęta na drodze – 7 zdarzeń

- nieprawidłowe cofanie – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe wymijanie – 4 zdarzenia

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 13 zdarzeń drogowych (w tym 3 zdarzenia odnotowano w obrębie drogi krajowej nr 92). Na terenie gminy Słupca doszło do 9 zdarzeń drogowych. Na terenie gm. Strzałkowo było 14 zdarzeń drogowych (w tym 8 zdarzeń odnotowano w obrębie drogi krajowej nr 92).

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci ujawnili na terenie powiatu 14 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

5

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

0

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

0

Przestępstwa:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9

SPRAWCY

Kierujący pojazdami spowodowali 40 zdarzeń drogowych, z czego 28 było wynikiem błędu popełnionego kierującego samochodem osobowym.

UWAGI

Należy pamiętać w przypadku opadów śniegu o konieczności oczyszczenia samochodu, zwłaszcza lamp oraz zapewnieniu odpowiedniej widoczności przez szyby. Piesi powinni stosować elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym od zmierzchu do świtu.