Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w listopadzie 201

Data publikacji 07.12.2015

budynek_nowyW listopadzie bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 2 wypadki drogowe oraz 31 kolizji drogowych. W wyniku wypadków nikt nie poniósł śmierci, natomiast 3 osoby zostały ranne.

27 grudnia w Powidzu i Anastazewie mogą wystąpić utrudnienia na drogach - szczegóły poniżej.

STAN BEZPIECZEÑSTWA

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

4

2

2

Od początku roku

33

40

37

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

42

39

31

Od początku roku

441

442

397

Liczba osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

4

2

3

Od początku roku

40

35

45

Liczba osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

0

1

0

Od początku roku

6

12

3


PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych to:

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 7 zdarzeń

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 zdarzeń

- nieprawidłowe wyprzedzanie – 3 zdarzenia


MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 17 zdarzeń drogowych (w tym 5 zdarzeń odnotowano w obrębie drogi krajowej nr 92). Na terenie gminy Słupca doszło do 5 zdarzeń drogowych. Na terenie gm. Strzałkowo były 4 zdarzenia drogowe (w tym 2 zdarzenia odnotowano w obrębie drogi krajowej nr 92).


NIETRZEŹWI KIEROWCY

W listopadzie policjanci ujawnili na terenie powiatu 23 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Szczegółowy podział obrazuje tabela:

Wykroczenia:

87§1 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.)

7

87§1a KW

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.)

5

87§2 KW

(Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny)

2

Przestępstwa:

178a§1 KK

(Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

9


SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 28 zdarzeń drogowych, do jednego zdarzenia doszło przy winie obojga kierujących.

W listopadzie 2015 r. z winy pieszego nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego.


UWAGI

W 27 grudnia 2015 r. w Powidzu mogą nastąpić utrudnienia w ruchu drogowym w związku z obchodami rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Tego samego dnia w Anastazewie odbędzie się rekonstrukcja historyczna w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 262. Z uwagi na powyższe może w tym rejonie odbywać się wzmożony ruch pieszych.

Grudzień to również okres Świąt Bożego Narodzenia oraz czas Sylwestrowej zabawy. Należy pamiętać w przypadku opadów śniegu o konieczności oczyszczenia samochodu, zwłaszcza lamp oraz zapewnieniu odpowiedniej widoczności przez szyby. Piesi powinni stosować elementy odblaskowe poza terenem zabudowanym od zmierzchu do świtu.