Informacje miesięczne o stanie bezpieczeństwa na drogach powiatu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu słupeckiego w czerwcu 2015 rok

Data publikacji 10.07.2015

napis_autoW czerwcu bieżącego roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 3 wypadki oraz 20 kolizji drogowych. W zdarzeniach tych 3 osoby zostały ranne.

W lipcu na terenie powiatu słupeckiego na drogach z kierunku północnego na południowy należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami związanymi z przemieszczaniem się uczestników pielgrzymek pieszych i rowerowych do Częstochowy.

STAN BEZPIECZEÑSTWA


Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

3

11

3

Od początku roku

12

20

19

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

38

47

20

Od początku roku

220

231

193

Liczba osób rannych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

5

10

3

Od początku roku

15

15

21

Liczba osób zabitych

2013

2014

2015

W bieżącym miesiącu

1

3

0

Od początku roku

2

7

0

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i nieprawidłowe wyprzedzanie – po 4 zdarzenia

- niezachowanie bezp. odległości między pojazdami – 11 zdarzeń

- nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wymijanie i niezachowanie bezp. odległości między pojazdami - po 3 zdarzenia

MIEJSCA ZAGROŻONE

Do największej ilości zdarzeń drogowych doszło na terenie Słupcy, gdzie zanotowano łącznie 5 zdarzeń drogowych. Na odcinkach drogi krajowej K 92 przebiegających przez gm. Słupca i gm. Strzałkowo zanotowano po 2 zdarzenia drogowe. Na odcinkach dróg powiatowych przebiegających przez gm. Ostrowite, prowadzących do miejscowości wypoczynkowych, zanotowano 3 zdarzenia drogowe.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W czerwcu policjanci ujawnili na terenie powiatu 21 kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu

SPRAWCY

Kierujący samochodami osobowymi spowodowali 17 zdarzeń drogowych, kierujący rowerem 1 zdarzenie drogowe.

UWAGI

W lipcu na terenie powiatu słupeckiego na drogach z kierunku północnego na południowy należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami związanymi z przemieszczaniem się uczestników pielgrzymek pieszych i rowerowych do Częstochowy.