Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym

Data publikacji 26.02.2020

Słupeccy policjanci wspólnie ze strażakami uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym dla seniorów z gminy Słupca przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Wrzos” w Cieninie Zabornym. Na zaproszenie organizatora przygotowali zajęcia profilaktyczne, których celem było podniesienie świadomości osób starszych w zakresie różnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym. Policjanci udzielali porad w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Stronę policyjną reprezentowali: asp.sztab. Marlena Kukawka, asp.Małgorzata Król i sierż. sztab. Marcin Dębowski. Policjanci omawiając prezentowane filmy i prezentacje przybliżyli metody oszustw popełnianych na szkodę seniorów, problematykę przemocy w rodzinie oraz tematykę bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym. Omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, przedstawili też program "Dzielnicowy bliżej nas" i aplikację „Moja Komenda”.

Tematem wystąpienia strażaków z Komendy Powiatowej Policji Państwowej Straży Pożarnej były niebezpieczeństwa płynące z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz zagrożenia związane z tlenkiem węgla. Funkcjonariusze uczyli też seniorów zasad pierwszej pomocy przedmedycznej i resuscytacji.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne oraz mogli indywidualnie skorzystać z porad funkcjonariuszy.

 • organizator i prowadzący zajęcia strażacy i policjanci
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym
 • policjanci z prezesem stowarzyszenia WRZOS
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym
 • uczestnicy szkolenia na sali OSP Cienin Zaborny
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym
 • uczestnicy szkolenia na sali OSP Cienin Zaborny
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym
 • policjantki w czasie wykładu
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym
 • policjantka w czasie wykładu
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym
 • policjant w czasie prelekcji
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym
 • strażacy
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym
 • policjantka rozdaje ulotki
  Policjanci i strażacy u seniorów w Cieninie Zabornym