O kampanii „Narkotyki, dopalacze zabijają” w Zagórowie - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

O kampanii „Narkotyki, dopalacze zabijają” w Zagórowie

Data publikacji 19.12.2019

W ramach kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają” policjantka z słupeckiej komendy przeprowadziła prelekcje dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie. Istotą tego typu działań jest upowszechnianie wśród młodzieży i wychowawców wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Podczas spotkania 19 grudnia br. sierż. sztab. Joanna Wolińska przybliżyła założenia kampanii, przedstawiła spot filmowy "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" oraz rozdała uczniom i nauczycielom ulotki profilaktyczne. Policjantka przedstawiła też filmy tematyczne, które wskazywały jaki wpływ na zdrowie i zachowanie człowieka wywierają dopalacze i narkotyki. Funkcjonariuszka wskazała konsekwencje prawne związane z odpowiedzialnością nieletnich w związku z posiadaniem, bądź używaniem środków odurzających lub psychotropowych.

  • policjantka na tle klasy podczas wykładu
    O kampanii „Narkotyki, dopalacze zabijają” w Zagórowie
  • policjantka na tle klasy podczas wykładu
    O kampanii „Narkotyki, dopalacze zabijają” w Zagórowie
  • policjantka na tle klasy podczas wykładu
    O kampanii „Narkotyki, dopalacze zabijają” w Zagórowie