Spotkania z Bezpieczeństwem

Data publikacji 18.09.2019

W ramach kampanii edukacyjno – profilaktycznej pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają” słupeccy policjanci spotkali się ze starszymi uczniami Szkoły Podstawowej w Wólce. Mundurowi przygotowali specjalną prelekcję, podczas której zaprezentowali spot i hasło towarzyszące kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” oraz tematyczne filmy.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Podczas prelekcji policjanci poruszyli też tematykę stosowania przez młodzież innych używek, czyli papierosów i alkoholu, zwrócili uwagę na problem palenia przez uczniów e-papierosów.