Podsumowanie III edycji projektu "Razem przeciw przemocy" - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Podsumowanie III edycji projektu "Razem przeciw przemocy"

Data publikacji 14.06.2019

Podsumowano III edycję projektu "Razem Przeciw Przemocy" realizowanego przez policjantów, kuratorów i pracowników socjalnych oraz nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, który był skierowany do uczniów słupeckiej zawodówki . Głównym celem projektu było kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec przemocy domowej.

Projekt zakładał przygotowanie prelekcji i warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży, które prowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Słupcy z udziałem nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych. Młodzi ludzie poznawali mechanizmy powstawania przemocy domowej oraz sposoby jej przeciwdziałania. Wszystko po to, aby wchodząc w dorosłość mieli świadomość problemu, aby nie powielali stereotypów związanych z przemocą i aby hasło projektu „Razem przeciw przemocy” przyświecało im w codziennym życiu.

To co odróżniało tegoroczną edycję od poprzednich, to temat konkursu dla uczniów. Wcześniej młodzież stworzyła tematyczną książkę z opowiadaniami o traumie rodzin przemocowych. Następnie dzięki zaangażowaniu uczniów powstały plakaty, ulotki, zakładki informujące, gdzie można szukać pomocy przy rozwiązywaniu problemu. Tym razem ogłoszono konkurs na scenariusz sztuki teatralnej o tematyce przemocy domowej. Podczas spotkania wręczono nagrodę laureatce konkursu, która trafiła do Darii Przetakowskiej. Uczestnicy spotkania natomiast mieli okazję obejrzeć przedstawienie wg zwycięskiego scenariusza. Aktorami byli uczniowie szkoły oraz Naczelnik Wydziału Prewencji , dla którego przewidziano rolę interweniującego policjanta.

Na zakończenie wydarzenia policjanci przybliżyli uczestnikom spotkania założenia kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają" oraz jej hasło "Nie dla Ciebie takie patoklimaty”, aby przestrzec młodych ludzi przed eksperymentowaniem z używkami podczas zbliżających się wakacji.

 

 • policjantka, dyrektor szkoły, kierownik GOPS Słupca i autorka nagrodzonego scenariusza
  Podsumowanie III edycji projektu "Razem przeciw przemocy" 1
 • zdjęcie uczestników spotkania uczniowie i goście na sali ZSZ
  Podsumowanie III edycji projektu "Razem przeciw przemocy" 2
 • zdjęcie uczestników spotkania uczniowie i goście na sali ZSZ
  Podsumowanie III edycji projektu "Razem przeciw przemocy" 3
 • aktorzy przedstawienia: uczniowie i policjant
  Podsumowanie III edycji projektu "Razem przeciw przemocy" 4
 • Podsumowanie III edycji projektu "Razem przeciw przemocy" 5
 • Podsumowanie III edycji projektu "Razem przeciw przemocy" 6