Spotkania z Bezpieczeństwem

O bezpieczeństwie młodzieży i prawach człowieka w ZSP w Zagórowie

Data publikacji 03.06.2019

Przed zakończeniem roku szkolnego słupeccy policjanci spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie i debatowali z młodzieżą o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w kontekście zbliżających się wakacji. Wśród poruszanych tematów zalazły się min. in. prawa człowieka, dyskryminacja, mowa nienawiści, handel ludźmi, przemoc, zagrożenia wynikające ze stosowania używek. Głównym celem spotkania było było zwiększenie świadomości młodzieży odnośnie poruszanych problemów oraz kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw moralnych wobec omawianych zagadnień.

 

30 maja na zaproszenie pedagoga szkolnego Jolanty Suszki debatę z uczniami prowadzili asp. sztab. Artur Kamiński Zca Naczelnika Wydziału Prewencji oraz oficer prasowy asp. sztab. Marlena Kukawka.

Policjanci podkreślali, że okres wakacji, to czas licznych wyjazdów, tak wypoczynkowych, jak i zarobkowych. To spotkania z innymi ludźmi, kulturami. To niestety też czas, w którym młodzież eksperymentuje z używkami, albo narażona jest na inne zagrożenia wynikające z nieznajomości miejsca, w którym się znajduje. Stąd też tematyka debaty, liczne przykłady z życia i rady policjantów, aby młodzież nabyła umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Spotkanie rozpoczęto od przypomnienia uczestnikom spotkania praw człowieka. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na problem dyskryminacji, tematy związane z mową nienawiści i nietolerancją. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest proceder handlu ludźmi i na co powinni zwrócić uwagę podczas wyjazdów z kraju,czy podczas podpisywania umów o pracę. Prowadzący spotkanie wskazywali, jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia oraz gdzie szukać pomocy.

W myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż karać, policjanci omówili zasady odpowiedzialności nieletnich w przypadku kolizji z prawem. Zwrócili uwagę na problematykę przemocy rówieśniczej oraz domowej, a także używek i ich zgubnego wpływu na zdrowie oraz zachowanie małoletnich. Promowali kampanię „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

 

 • zdjęcie organizatorów spotkania:policjanci, pedagog i zca dyr szkoły
  O bezpieczeństwie młodzieży i prawach człowieka w ZSP w Zagórowie 1
 • zca dyr szkoły i policjant otwierają debatę
  O bezpieczeństwie młodzieży i prawach człowieka w ZSP w Zagórowie 2
 • pedagog szkolna i policjantka
  O bezpieczeństwie młodzieży i prawach człowieka w ZSP w Zagórowie 3
 • uczniowie podczas debaty
  O bezpieczeństwie młodzieży i prawach człowieka w ZSP w Zagórowie 4
 • policjant w trakcie wykładu
  O bezpieczeństwie młodzieży i prawach człowieka w ZSP w Zagórowie 5
 • w trakcie prezentacji filmu
  O bezpieczeństwie młodzieży i prawach człowieka w ZSP w Zagórowie 6