Spotkania z Bezpieczeństwem

"Nie dla Ciebie takie patoklimaty" w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy

Data publikacji 30.05.2019

Kolejne spotkania policjantów promujących kampanię edukacyjno – profilaktyczną skierowaną do młodzieży pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają” za nami. Mundurowi przygotowali specjalną prelekcję dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, podczas której zaprezentowano spot i hasło towarzyszące kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” oraz tematyczne filmy.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”.Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.


 

  • policjantka rozmawia z uczniami
    "Nie dla Ciebie takie patoklimaty" w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy 1
  • policjantka podczas omawiania tematu z uczniami w klasie
    "Nie dla Ciebie takie patoklimaty" w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy 2
  • wykład policjantki w szkole
    "Nie dla Ciebie takie patoklimaty" w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy 3