Prelekcja w CKZiU w Strzałkowie - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Prelekcja w CKZiU w Strzałkowie

Data publikacji 02.05.2019

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie zorganizowano spotkanie z policjantem. Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości prawnej uczniów oraz wskazanie zagrożeń, jakie mogą napotkać w codziennym życiu. Podczas prelekcji przybliżono również młodym ludziom zawód policjanta i zasady rekrutacji dla potencjalnych przyszłych mundurowych.

Młodzież wysłuchała prelekcji st.sierż. Joanny Wolińskiej odnośnie zagrożeń płynących z używania alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy . Aby przestrzec przed nieprzemyślanymi zachowaniami uczniów policjantka przybliżyła również zagadnienia odpowiedzialności nieletnich w przypadku kolizji z prawem oraz problematykę cyberprzemocy. Modzi ludzie dowiedzieli się również, jakie kryteria należy spełnić, aby zostać policjantem.