Spotkania z Bezpieczeństwem

Inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" w powiecie słupeckim

Data publikacji 02.04.2019

Słupeccy policjanci rozpoczęli kampanię edukacyjno – profilaktyczną skierowaną do młodzieży pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy. Dla uczniów przygotowano specjalna prelekcję, podczas której zaprezentowano spot i hasło towarzyszące kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Kampanię przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Jej realizacja przewidziana jest w okresie od 2 kwietnia do 31 grudnia br. m.in. przez policjantów przy współpracy z różnymi instytucjami.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Jego celem jest upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

Inauguracja kampanii miała miejsce 2 kwietnia w całej Polsce. W naszym powiecie rozpoczęto ją pokazową lekcją w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy, którą rozpoczął dyrektor szkoły Tadeusz Raczkowski oraz Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Robert Górny. Spotkanie prowadziły policjantki zajmujące się profilaktyką oraz pedagog szkolny. Dla młodzieży przygotowano liczne filmy i spoty z zakresu problematyki uzależnień, ze szczególnym położeniem nacisku na nowe substancje psychoaktywne, czyli dopalacze.

Przypominamy, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”.Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.

W ciągu roku policjanci chcą przeprowadzić podobne spotkania we wszystkich szkołach średnich oraz w starszych klasach szkół podstawowych. Informacje o kampanii oraz spot przekazano lokalnym mediom celem jego upowszechnia.

 • organizatorzy inaugurującej kampanię specjalnej lekcji dla młodzieży: policjanci i nauczyciele LO Słupca
  inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" 1
 • organizatorzy inaugurującej kampanię specjalnej lekcji dla młodzieży na tle klasy
  inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" 2
 • Naczelnik Wydziału Prewencji mówi do młodzieży
  inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" 3
 • pokaz spotu z projektora
  inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" 4
 • policjantka i pedagog szkolna w trakcie prelekcji
  inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" 5
 • policjantka i pedagog szkolna podczas prelekcji
  inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" 6
 • policjantka i pedagog podczas prelekcji w klasie
  inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" 8
 • policjantka prezentuje film
  inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" 8
 • policjantka z WRD podczas prelekcji w szkole
  przed egazminem na kartę rowerową SP 1