Prelekcje o odpowiedzialności prawnej nieletnich - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Prelekcje o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Data publikacji 30.03.2019

Słupeccy policjanci spotkali się z uczniami szkół podstawowych w Drążnej i Łukomiu, aby porozmawiać z nimi o odpowiedzialności nieletnich w przypadku kolizji z prawem. Spotkania miały na celu zwiększenie świadomości prawnej młodych oraz wskazanie zagrożeń, jakie mogą napotkać w codziennym życiu.

Prelekcje prowadziła st.sierż. Joanna Wolińska wraz z dzielnicowymi asp. Emilem Wojtczakiem oraz mł.asp. Łukaszem Jarząbkiem. Funkcjonariusze przybliżyli uczniom podstawowe informacje z zakresu Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, wytłumaczyli kim jest małoletni, a kim nieletni, omówili prawa i obowiązki pokrzywdzonych, podejrzanych oraz świadków, wskazali, jak polskie prawo reguluje sprawy nieletnich sprawców czynów karalnych. Radzili, jak należy się zachowywać, aby nie popaść w konflikt z prawem. Wskazywali, gdzie szukać pomocy w przypadku stania się ofiarą przestępstwa. Podczas pogadanek nie zabrakło również zagadnień związanych z cyberprzemocą oraz problematyka uzależnień.

  • Policjantka prowadzi wykład dla uczniów
    Prelekcje o odpowiedzialności prawnej nieletnich Drążna 1
  • uczniowie oglądają prezentowany przez policjanta film
    Prelekcje o odpowiedzialności prawnej nieletnich Drążna 2
  • zdjęcie grupowe policjantów z uczniami
    Prelekcje o odpowiedzialności prawnej nieletnich Łukom