O mowie nienawiści podczas konferencji w Zagórowie - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

O mowie nienawiści podczas konferencji w Zagórowie

Data publikacji 09.11.2018

9 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. W tym dniu w Zagórowie słupeccy policjanci wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zagórowie zorganizowali konferencję „STOP mowie nienawiści” skierowaną głównie do młodzieży.

Inicjatorem spotkania był asp.sztab. Dariusz Nowicki z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Organizatorzy poprzez przygotowanie konferencji chcieli zwiększyć świadomość młodzieży i osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Do sali kinowej zagórowskiego MGOK zaproszono uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie oraz miejscowej szkoły podstawowej, którzy wysłuchali trzech wykładów.
Kierownik Muzeum byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem Bartłomiej Grzanka wygłosił wykład zatytułowany „Nazistowska mowa nienawiści. Przestroga dla współczesności”. Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka mł. Insp. Andrzej Gibadło mówił o prawach człowieka, służbie w Policji oraz zasadach etyki. Policyjny profilaktyk Dariusz Nowicki przygotował prelekcję pt. „Mowa nienawiści wśród młodzieży”.
Po wykładach uczniowie otrzymali wlepki anydyskryminacyjne ufundowane przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”, które objęło konferencję swoim patronatem. Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli film „Dzielnicowy bliżej nas”.