Konferencja dla seniorów w Strzałkowie - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Konferencja dla seniorów w Strzałkowie

Data publikacji 26.10.2018

Chcąc przeciwdziałać zjawisku przestępczości, której ofiarami stają się przede wszystkim osoby starsze słupecka policja prowadzi spotkania profilaktyczne, które zwiększają świadomość społeczną w tym zakresie. Dzięki współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przygotowano konferencję dla słuchaczy Strzałkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn.„Aktywnie i Bezpiecznie ”.

Konferencję z udziałem ekspertów ZUS, KRUS, PCPR i Policji zorganizowano 25 października br. w strzałkowskim Gminnym Ośrodku Kultury. Głównym założeniem spotkania było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych z gminy Strzałkowo oraz podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie oraz mienie. Dzięki gościom z ZUS-u oraz KRUS uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalno – rentowe, jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia, jakie są możliwości przeliczenia emerytury. Przedstawicielka PCPR-u przybliżyła jakie uprawnienia i przywileje ma osoba z niepełnosprawnością oraz kiedy i w jakim zakresie można skorzystać z dofinansowania PFRON. Policjanci radzili, jak unikać zagrożeń w przestrzeni publicznej. Szczególny nacisk położyli na omówienie oszustw dokonywanych metodą „na wnuczka” i „na policjanta”, a także na zagadnienia ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.

Na zakończenie spotkania prowadzący zaprosili mieszkańców gminy na dyżury eksperckie, które odbędą się 7 listopada 2018 r. (środa) w godzinach od 10:00 do 12:00 w Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzałkowie przy al. Prymasa Wyszyńskiego 22.