Gminny Dzień Profilaktyki w Kowalewie Opactwie - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Gminny Dzień Profilaktyki w Kowalewie Opactwie

Data publikacji 05.06.2018

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Słupcy wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Słupcy zorganizowały Gminny Dzień Profilaktyki w Kowalewie Opactwie. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkursy, występy, pokazy i wykłady. Do współpracy zaproszono samorządowców, strażaków, psychologów, pedagogów, harcerzy, muzyków, plastyków, krwiodawców oraz uczniów ze szkoły średniej. Wszystko po to, aby pokazać, że można spędzać wolny czas bez stosowania używek i przemocy oraz propagować ideę niesienia pomocy innym.

Gminny Dzień Profilaktyki zorganizowano w poniedziałek, 4 czerwca w Hali Sportowej przy szkole w Kowalewie Opactwie. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły działające na terenie gminy Słupca. Uczestników imprezy powitali Wójt Grażyna Kazuś oraz asp.szt. Dariusz Nowicki. Wśród gości znaleźli się Komendant Powiatowy Policji w Słupcy insp. Maciej Kusz wraz z Zastępcą mł.insp. Janem Rabiejem oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy bryg. Rafał Chmiel, Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński, dyrektor CUW Gminy Słupca Jarosława Kobos, kierownik GOPS Anna Kubicka.

Rozpoczęto od koncertu profilaktycznego Jacka Musiatowicza z synem Michałem „Czy słowem można zranić?”. Następnie uczestnicy podzielili się na grupy, dla których przygotowano specjalne wykłady. Przed zgubnym wpływem sekt przestrzegał mjr ks.Marcin Kostka z Krakowa. O uzależnieniu od serwisów społecznościowych mówił Adam Bojanowski. Prelekcję o zjawisku cyberprzemocy i agresji w szkole przygotowała Agata Popielarska, a wykład o zgubnym wpływie narkotyków, dopalaczy i alkoholuo oraz życiu bez używek poprowadził Piotr Jóźwiak.

Później przyszedł czas na konkursy, zabawy w alko i narkogoglach, pokazy pojazdów służbowych policjantów i strażaków. Prezentację technik samoobrony przygotowali „Pasjonaci Sztuk Walki” z Zagórowa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentowana przez strażaków makieta domu wielorodzinnego i zagrożeń, jakie można spowodować przez nieumiejętne obchodzenie się z ogniem, prądem i gazem. Na stoisku prowadzonym przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Zagórowa ćwiczono udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie tej szkoły przygotowali również wystawę prac malarskich jednej z uczennic Klaudii Matuszak oraz pokaz taneczny. Następnie na boisku przeprowadzono symulację wypadku drogowego i pokaz służb ratunkowych. Radosław Napierała oraz Dariusz Nowicki zaprezentowali umiejętności karateków. Podczas imprezy chętni mogli oddać krew w mobilnej stacji krwiodawstwa z Kalisza w ramach akcji „Spokrewnieni służbą”.

Na zakończenie imprezy zaplanowano rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy Zdrowotnej i Profilaktycznej oraz rozstrzygnięcie projektu na Grę uliczną na 100-lecie Niepodległej. Nagrody zakupione zostały przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Słupca.