Warsztaty dotyczące przemocy w ZSZ w Słupcy - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Warsztaty dotyczące przemocy w ZSZ w Słupcy

Data publikacji 24.01.2018

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy realizują projekt "Razem Przeciw Przemocy", którego celem jest kształtowanie i promowanie prawidłowych postaw młodzieży wobec przemocy, a zwłaszcza przemocy domowej. Młodzi ludzie uczestniczą w licznych wykładach i warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się wspomnianą problematyką. W tym tygodniu zajęcia dla uczniów prowadzili słupeccy policjanci.

Projekt jest skierowany do uczniów klas II i jego głównym założeniem jest zwiększenie świadomości młodzieży w tej dziedzinie. Młodzi ludzie podczas zajęć dowiadują się, że przemoc jest zjawiskiem złożonym, obejmującym różne typy zachowań i reakcji, odwołujących się do przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej oraz zaniedbania. Dzięki współpracy wielu instytucji przy szkoleniach uczniowie otrzymują kompleksową wiedzę. Profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy asp.sztab. Dariusz Nowicki oraz dzielnicowy mł.asp. Łukasz Jarzabek przekazali uczestnikom projektu informacje z zakresu polskiego prawa i odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy, wskazali w jaki sposób i gdzie pokrzywdzeni mogą szukać pomocy, tłumaczyli na czym polega rola dzielnicowego podczas prowadzenia procedury Niebieskiej Karty.

Na zakończenie spotkania policjanci przekazali materiały informacyjne propagujące program "Dzielnicowy bliżej nas".