O cyberprzemocy w Cieninie Zabornym - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

O cyberprzemocy w Cieninie Zabornym

Data publikacji 23.01.2018

Słupeccy policjanci spotkali sie z uczniami Szkoły Podstawowej w Cieninie Zabornym, aby porozmawiać z nimi o skutkach wynikających z niewłaściwego korzystania Internetu oraz o zagrożeniach, jakie można napotkać w wirtualnym świecie.

Mundurowi przybliżyli młodym ludziom zjawisko cyberprzemocy oraz jego przejawy, na które możemy być narażeni korzystając z komunikatorów internetowych, for dyskusyjnych, a także SMS-ów, czy e-maili. Dokładnie omówili rodzaje przestępstw popełnianych przy użyciu internetu np. zamieszczanie kompromitujących i poniżających wpisów, przerabianych wizerunków osób. Młode osoby dowiedziały się także o odpowiedzialności prawnej, jaką ponosi osoba nieletnia będąca sprawcą czynu karalnego. Policjanci przestrzegali przed zawieraniem nowych znajomości w sieci oraz podawaniem swoich danych osobowych.

Pamiętajmy, że zjawisko cyberprzemocy, które na pozór wygląda niewinne, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Jeśli cyberprzemocą zostanie dotknięta osoba wrażliwa, może to spowodować u niej głębokie traumy psychiczne, w najgorszych przypadkach dochodzi nawet do samobójstw.

Jeżeli jesteśmy ofiarami lub świadkami cyberprzemocy wówczas natychmiast powinniśmy zgłosić to organom ścigania.

Na zakończenie spotkania policjanci przekazali dyrektorowi szkoły materiały informacyjne propagujące program "Dzielnicowy bliżej nas".