Współpraca ze Strażą Łowiecką - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Współpraca ze Strażą Łowiecką

Data publikacji 13.02.2010

mysl_maleW środę 10 lutego w siedzibie KPP w Słupcy odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli policji, kół łowieckich powiatu słupeckiego oraz Państwowej Straży Łowieckiej. Celem spotkania było nawiązanie ściślejszej współpracy, wypracowanie form współdziałania w zwalczaniu kłusownictwa i ograniczeniu bezprawnego pozyskiwania zwierzyny oraz wymiana informacji, a także ustalenie dalszych, wspólnych szkoleń.

Na spotkaniu Policję reprezentowali: mł. insp. Zbigniew Malina – I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Słupcy, Naczelnik Wydziału Prewencji I Ruchu Drogowego nadkom. Zdzisław Spychalski, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji I Ruchu Drogowego – kom. Robert Petrowski, Naczelnik Wydziału Kryminalnego – nadkom. Krzysztof Golak, Kierownik Referatu Rewiru Dzielnicowych – asp. sztab. Artur Kamiński, dowódca Nieetatowej Grupy Realizacyjnej – st. sierż. Waldemar Zawodny oraz rzecznik prasowy – mł. asp. Marlena Kukawka.

Przedstawicielem Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu był Komendant Posterunku w Koninie Józef Głowniak.

 

mysl_3

 

Przybyli na spotkanie myśliwi to: prezes Koła Łowieckiego nr 9 SZARAK – Władysław Furmaniak, Strażnik Koła Łowieckiego nr 9 – Andrzej Olszewski, prezes Koła Łowieckiego nr 20 TUMAK ze Strzałkowa – Franciszek Gwiazda oraz prezes Koła Łowieckiego nr 31 CYRANKA ze Słupcy – Krzysztof Pokrant.

Podczas spotkania stwierdzono, że problem kłusownictwa na terenie powiatu słupeckiego istnieje, jest jednak niewielki. Przez kilka ubiegłych lat nie prowadzono żadnego postępowania przeciwko osobom zajmującym się tym procederem. W roku bieżącym słupecka policja prowadzi jedno postępowanie. Jak zauważyli myśliwi, istnieje z pewnością ukryta liczba dotycząca skłusowanej zwierzyny. Większym problemem i dużym zagrożeniem dla zwierzyny jest obecność bezpańskich psów lub psów gospodarskich puszczonych samopas.

Na spotkaniu utworzono mapę zagrożenia kłusownictwem dla poszczególnych gmin i kół łowieckich. Postanowiono o wspólnych patrolach Strażników Leśnych, myśliwych i Policji. Ustalono, że instytucją, gdzie powinno zgłaszać się każdy przypadek znalezienia wnyków, sideł czy skłusowanej zwierzyny jest Państwowa Straż Leśna. Ważne jest, aby samemu nie zbierać wnyków – należy jedynie zabezpieczyć miejsce ich znalezienia.

mysl_1