O organizacji imprez masowych - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

O organizacji imprez masowych

Data publikacji 18.10.2009

masowe_male15 października słupeccy policjanci z Wydziału Prewencji zorganizowali spotkanie mające na celu przybliżenie obowiązujących przepisów oraz procedur związanych z organizacją i zabezpieczeniem imprez masowych o charakterze publicznym, zgromadzeń, a także imprez odbywających się na drogach publicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji kulturalnych, sportowych i społecznych powiatu słupeckiego.

Z inicjatywy Komendanta nadkom. Władysława Trzaskawskiego w budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy odbyło się robocze spotkanie dotyczące organizacji i zabezpieczania imprez masowych w powiecie słupeckim. Wejście w życie nowelizacji Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, spowodowało konieczność zorganizowania spotkania, którego celem było wypracowanie nowych zasad współdziałania pomiędzy Policją a administracją samorządową, instytucjami związanymi z kulturą, sportem i rekreacji, oraz właściwymi służbami, inspekcjami i innymi podmiotami.

Spotkanie rozpoczął krótkim wystąpieniem Komendant KPP w Słupcy. Część merytoryczną prowadził Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Zdzisław Spychalski oraz p.o. Kierownika Referatu Ruchu Drogowego mł. asp. Wojciech Król.

masowe_1masowe_2