Kontrole zabytkowych obiektów sakralnych - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Kontrole zabytkowych obiektów sakralnych

Data publikacji 28.09.2009

zabyt_sakr_1Dzieła sztuki sakralnej są przejawem dziedzictwa kultury narodowej. Niestety, często mamy do czynienia z zanikaniem hamulców powstrzymujących przestępców przed atakowaniem obiektów sakralnych. Aby zmniejszyć skalę zagrożeń i zapewnić narodowym dobrom kultury właściwy poziom ochrony przed kradzieżami, włamaniami oraz pożarami konieczna jest współpraca administratorów zabytkowych obiektów sakralnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

W zakresie działania Policji przegląd najcenniejszych, zabytkowych obiektów sakralnych na terenie województwa wielkopolskiego dokonywany wspólnie z przedstawicielami PSP i pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków doskonale wpisuje się w realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, a w szczególności w obszar Ochrona dziedzictwa narodowego. Przegląd zabytkowych obiektów sakralnych odbywa się pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i będzie przebiegał etapowo. Wspólne kontrole zaplanowano na lata 2009 i 2010, a ich rozpoczęcie nastąpiło we wrześniu br. W wytypowanych kościołach policjant, strażak i pracownik Urzędu Ochrony Zabytków sprawdzali zabezpieczenia techniczne i ochronę fizyczną, sporządzali odpowiednie ankiety. Dotychczas sprawdzono trzy kościoły, a ich zabezpieczenia oceniono na wysokim poziomie, nie stwierdzono uchybień.

zabyt_sakr_2