Pozory mylą, dowód nie - Spotkania z Bezpieczeństwem - KPP Słupca

Spotkania z Bezpieczeństwem

Pozory mylą, dowód nie

Data publikacji 05.08.2009

dowody_4Komenda Powiatowa Policji w Słupcy przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Pozory mylą, dowód nie” mającej na celu zwrócenie społecznej uwagi na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież oraz wzmocnienie społecznej dezaprobaty dla tego procederu. Od początku sierpnia na terenie powiatu słupeckiego funkcjonariusze Policji, głównie dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich, rozdają materiały edukacyjne tj. plakaty, naklejki oraz ulotki w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadzone są również rozmowy z właścicielami sklepów i barów oraz sprzedawcami o ich obowiązkach wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz odpowiedzialności karnej – sprzedaż alkoholu osobie nieletniej to przestępstwo!
Działania te mają na celu zwrócenie uwagi sprzedawców, że dorosły wygląd klienta nie oznacza jego pełnoletności. Ważne jest, aby sprzedawcy sprawdzali datę urodzenia umieszczoną w okazywanym dokumencie, bowiem dowody wydawane są również osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, a dokumenty te wyglądem nie różnią się od właściwych dowodów osobistych.
dowody_7
 
Akcja ma również uświadomić wszystkim, jak duże znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu małoletnim ma właściwa postawa i reakcja dorosłych świadków takich zdarzeń.
dowody_8
Apelujemy do klientów: reaguj zwróceniem uwagi zamiast milczeć, kiedy widzisz, że dziecku sprzedaje się alkohol!
dowody_1
We wszystkich odwiedzonych przez funkcjonariuszy placówkach handlowych i gastronomicznych akcja „Pozory mylą, dowód nie” spotkała się z pozytywnym przyjęciem.