Kontrole prewencyjne przed świętami - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Kontrole prewencyjne przed świętami

Data publikacji 21.12.2018

Policjanci wspierani przez inne służby prowadzą przed świętami działania prewencyjne mające zapobiegać przypadkom kradzieży kieszonkowych, kradzieży choinek i drewna z lasu, nielegalnego poławiania ryb oraz innym przypadkom szkodnictwa leśnego i wodnego. Mundurowi kontrolują również miejsca sprzedaży materiałów pirotechnicznych oraz punkty obrotu żywymi rybami.

Wspólne działania służb zaplanowano w rejonach leśnych i wodnych naszego powiatu oraz na targowiskach. W przedsięwzięciu wzięli udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy oraz funkcjonariusze Straży Leśnej i Państwowej Straży Rybackiej.

Mundurowi prowadzili kontrole punktów sprzedających choinki, żywe ryby, miejsca sprzedaży fajerwerków. Patrolowali targowiska, rozmawiali z kupującym i sprzedającymi. Radzili jak chronić mienie, aby nie zostać okradzionym przez kieszonkowców.

Wspólne patrole różnych służb sprzyjają poprawie bezpieczeństwa, ładu i utrzymania porządku publicznego, przeciwdziałają różnym przejawom nierespektowania prawa.