Przypominamy, ostrzegamy

Działania przeciw procederowi nielegalnego poszukiwania zabytków

Data publikacji 14.05.2018

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy chcąc przeciwdziałać procederowi nielegalnego poszukiwania zabytków przygotowali prewencyjno-kontrolne działania polegające na ujawnianiu i zatrzymywaniu sprawców takich przestępstw. Przedsięwzięcie było prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz przy udziale przedstawiciela Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Akcja przeprowadzona 13 maja br. była kolejnym z działań podejmowanych przez słupecką policję przeciwko przestępczości archeologicznej. Na terenie powiatu występują stanowiska, gdzie zdarzają się incydenty związane z nielegalną eksploracją artefaktów. Do funkcjonariuszy wpływają zgłoszenia o osobach, które przeszukują pola, łąki, czy lasy przy pomocy urządzeń elektronicznych i technicznych oraz bez wymaganych prawem zezwoleń. Policyjne działania miały zwrócić uwagę mieszkańców powiatu na pojawiający się problem nielegalnego poszukiwania zabytków, zwłaszcza przy pomocy wykrywaczy metali. W szczególnym zainteresowaniu policjantów były osoby łamiące w ten sposób prawo.

Przed wyjazdem w teren policjanci uczestniczyli w odprawie szkoleniowej prowadzonej przez asp.sztab. Artura Kamińskiego przy udziale przedstawiciela NID z Warszawy Marcina Sabacińskiego oraz insp. Henryka Gabryelczyka z KWP w Poznaniu. Funkcjonariusze zostali zapoznani z tematyką ochrony dziedzictwa narodowego. Następnie patrole policyjne w pojawiły się w dolinie Warty, w rejonach stanowisk archeologicznych cennych dla dziedzictwa naradu polskiego, które szczególnie zagrożone są zniczczeniem przez nielegalne wykopaliska oraz rabunkiem.

W dniu działań wylegitymowano napotkane tam osoby nie stwierdzając naruszeń prawa. Należy nadmienić, że od stycznia 2018 roku nielegalne poszukiwania zabytków przy użyciu wykrywaczy metali zostały zakwalifikowane jako przestępstwo, zagrożone karą do 2 lat wiezienia. Na poszukiwania zabytków przy pomocy urządzeń technicznych i elektroniczynych, a także na badania archeologiczne należy uzyskać urzędowe pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie przypadkowe znaleziska, które mogłyby być zabytkami, należy przekazać właściwemu miejscowo staroście, gdyż sanowią one własność Skarbu Państwa. Mówi o tym art.189 Kodeksu Cywilnego.