Działania "Bezpieczny weekend - Wielkanoc 2018" - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Działania "Bezpieczny weekend - Wielkanoc 2018"

Data publikacji 28.03.2018

Okres Świąt Wielkanocnych oraz dni je poprzedzające są czasem zwiększonego ruchu osób i pojazdów. Pośpiech i brak ostrożności uczestników ruchu drogowego mogą skutkować kolizjami i wypadkami. Czas ten sprzyja niestety aktywności przestępczej, przede wszystkim skierowanej przeciwko mieniu tj. kradzieżom, włamaniom w miejscu zamieszkania, w obiektach handlowych, środkach komunikacji publicznej. To również zagrożenia wybrykami chuligańskimi związane z nadużywaniem tradycji "śmingusa dyngusa" lub nadużywania alkoholu. Policjanci w całej Polsce zaczynają 30 marca działania "Bezpieczny weekend - Wielkanoc 2018", aby ograniczyć liczbę przestępstw i wykroczeń.

W okresie świątecznym dochodzi do dużej migracji ludności – odbywają się spotkania w gronie rodzinnym oraz uroczystości kościelne. Ponadto przedświąteczny czas to również bardzo intensywna działalność handlowa. Jak pokazuje praktyka policyjna jest to okres, który może charakteryzować się wzrostem liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń. Dotyczy to zwłaszcza niektórych kategorii przestępstw takich jak: przestępczość okołosamochodowa, kradzieże kieszonkowe i kradzieże z włamaniem. Dlatego też wielkopolska Policja w tych dniach podejmuje wzmożone działania ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie przestępstw popełnianych w miejscach działalności handlowej, w rejonach placówek bankowych, na dworcach i w środkach masowej komunikacji, zwłaszcza w komunikacji miejskiej. Pamiętajmy jednak, iż Nasza osobista przezorność jest najlepszą skuteczną metodą zabezpieczenia. Parkując pojazdy podczas zakupów przedświątecznych nie zostawiajmy w nich wartościowych przedmiotów na widoku. W tym względzie nadal pozostaje aktualne powiedzenie, że okazja czyni złodzieja.

W najbliższych dniach możemy spodziewać się znacznie większej liczby patroli policjantów umundurowanych jak i służby kryminalnej. Policjanci stanowczo będą również reagować na wybryki chuligańskie popełniane przez młodzież, a związane z tradycją tzw. lanego poniedziałku, na przykład w rodzaju wlewania wody do środków komunikacji publicznej. Na osoby rażąco naruszające przyjęte zwyczajowo normy zachowań policjanci będą na miejscu nakładać grzywny w drodze mandatu karnego lub kierować wnioski o ukaranie do sądu.

Nasilone będą również kontrole pojazdów szczególnie w miejscach uznanych za niebezpieczne w ruchu drogowym, pod kątem trzeźwości kierujących, sprawdzenia przewożonych osób i ładunków. Wzmożony będzie również nadzór nad prawidłowością postępowania pieszych użytkowników dróg poprzez wyznaczenie dodatkowych patroli i posterunków. Wielkopolska Policja apeluje do społeczeństwa aby zabezpieczali swoje mienie. Wyjeżdżając na Święta poinformujmy o tym sąsiadów, prosząc o zainteresowanie się naszym mieszkaniem lub domem.