KWP - Pierwszy dzień wiosny - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

KWP - Pierwszy dzień wiosny

Data publikacji 21.03.2018

Wiosna nadchodzi wielkimi krokami. Dla wielu uczniów dzień 21 marca utożsamiany jest jednak bardziej z Dniem Wagarowicza. Dlatego też policjanci z całej Wielkopolski zadbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, którzy będą w tym dniu „świętowali”.

Pierwszy dzień wiosny to świetna okazja do zabawy dla dzieci i młodzieży. Dla policjantów jest to jednak dzień wzmożonej pracy. Dlatego też, mając na uwadze możliwość wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, wielkopolscy policjanci  prowadzić będą działania pod hasłem „WIOSNA 2018”.

W tym dniu, na ulicach miast pojawi się większa liczba policjantów, którzy szczególną uwagę będą zwracali na dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Dodatkowe służby w szczególności będą kontrolowały miejsca, w których może gromadzić się młodzież oraz miejsca, w których może dochodzić do sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Policjanci będą reagowali na każdą sytuację, w której nieletni mogą stać się ofiarą lub sprawcą przestępstwa lub wykroczenia. O ujawnionych przypadkach wagarowania powiadamiani będą rodzice oraz szkoła.

Pomimo zwiększonej liczby policjantów, którzy będą czuwali nad bezpieczeństwem, apelujemy o rozwagę zarówno do dzieci jak i do rodziców. Aby ten dzień minął w przyjaznej atmosferze przede wszystkim należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa!

Dużym zagrożeniem dla młodzieży jest chęć spróbowania tego, co jest dla nich zakazane m. in. alkoholu lub środków odurzających.

Dlatego przypominamy, że o każdym przypadku ujawnienia osoby niepełnoletniej będącej   pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, będą powiadomieni rodzice, szkoła oraz sąd rodzinny.

Właścicielom placówek handlowych przypominamy, że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny. Ponadto właściciel sklepu może stracić koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.