Działania prewencyjne "Bezpieczny początek roku szkolnego" - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Działania prewencyjne "Bezpieczny początek roku szkolnego"

Data publikacji 29.08.2016

agatkaW związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego słupeccy policjanci będą prowadzić działania prewencyjne, mające na celu zminimalizowanie lub wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, z jakimi można mieć do czynienia podczas dojścia lub powrotu ze szkoły dzieci i młodzieży oraz podczas spędzania przez małoletnich czasu wolnego po szkole.

Działania prewencyjne zostały zaplanowane w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz możliwością wystąpienia w najbliższych dniach zakłóceń porządku publicznego, bądź innych naruszeń prawa np. na drogach naszego powiatu.


Policjanci ruchu drogowego, dzielnicowi oraz funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego będą dokonywać lustracji ulic w rejonach szkół i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych, aby przestrzeganie prawa drogowego nie budziło żadnych wątpliwości zarówno dla kierujących, jaki i pieszych.

Policjanci będą patrolować miejsca szczególnie zagrożone wybrykami chuligańskimi młodzieży, a w przypadku ich wystąpienia natychmiast reagować na wszelkiego rodzaju zachowania niezgodne z prawem. Mundurowi zajmą się również ujawnianiem przypadków łamania prawa, takich jak sprzedaż napojów alkoholowych osobom nieletnim.

Pamiętajmy, że osoba łamiąca prawo, musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi takiego zachowania.