Seniorze! Nie daj się oszukać! - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Seniorze! Nie daj się oszukać!

Data publikacji 16.06.2016

z_wnuczkaJednym z częściej ostatnio zgłaszanych w Polsce przestępstw są oszustwa, podczas których przestępcy chcąc uwiarygodnić podawane przez siebie wersje opowiadają pokrzywdzonym różne”legendy”. Na ofiary zwykle wybierają osoby starsze, samotnie mieszkające. Sprawcy stosują różne metody i zrobią wszystko, aby wejść do domu i wyłudzić pieniądze lub ukraść wartościowe rzeczy. Wykorzystają naszą naiwność, nieznajomość przepisów lub chęć szybkiego wzbogacenia się. Są świetnie przygotowani, wiedzą, w jaki sposób zdobyć nasze zaufanie, jak nas przechytrzyć.

Policja często odnotowuje przypadki oszustw metodą "na wnuczka".  Oszuści zwykle wyszukują osobę, jej numer telefonu i adres np. w książce telefonicznej. Na swoje ofiary wybierają osoby starsze o tradycyjnych imionach. Podają się za członka rodziny np.: syna, wnuczka, siostrzenicę, bratanka lub funkcjonariusza policji lub CBŚ. Rozmowa jest prowadzona w taki sposób, aby przekonać że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje. Oszustami są nie tylko mężczyźni, coraz częściej spotyka się kobiety i osoby niepełnoletnie. Twierdzą, że mieli wypadek, muszą zapłacić ratę w banku, są chorzy lub mają ciężką sytuację rodzinną, albo po prostu potrzebują pilnie pieniędzy, bo akurat kupują coś okazyjnie. Poszkodowanemu mówią, że sami nie mogą ich odebrać i że po pieniądze  przyjdzie znajomy albo, że trzeba je przesłać pocztą. Ofiara wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie, zostaje okradziona. Ostatnio przestępcy podawali się nawet za policjantów, którzy śledzą fałszywych wnuczków. Dzwoniący prosił o przekazanie pieniędzy informując jednocześnie, że policja obserwują daną osobę i zaraz po przekazaniu pieniądze zostaną zabezpieczone i oddane właścicielowi. Niestety wiele osób dało się nabrać na ten sposób wyłudzenia pieniędzy. Dlatego prosimy o stosowanie się do poniższych zasad.

Aby nie stać się ofiarą oszusta należy:

  • Zachować szczególną ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.

  • Nie obdarzać zaufaniem osób, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

  • Nie przekazywać pieniędzy obcym osobom.

  • Należy pamiętać, że telefoniczne prośby o pomoc, grożą utratą pieniędzy.

  • Koniecznie powiadom Policję, gdy ktoś dzwoni w podobnej sprawie i pojawia się jakiekolwiek podejrzenie, że to może być oszustwo.

Jeśli osoba w rozmowie telefonicznej podaje się za członka naszej rodziny i prosi o pomoc (najczęściej jest to prośba o pożyczenie pieniędzy) sprawdźmy, czy jest to prawdziwy krewny.

Oddzwońmy do niego na numer który mamy zapisany, a nie jaki podaje lub jaki wyświetla się w telefonie. Skontaktujmy się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje pomocy.

Rozmawiajmy z członkami rodziny o tego rodzaju oszustwach. Ostrzegajmy i mówmy, co należy robić w takich sytuacjach. Szczególnie starajmy się dotrzeć do osób starszych i mieszkających samotnie.

W powiecie słupeckim sporadycznie dochodzi do takich oszustw, ale policjanci apelują szczególnie do rodzin i bliskich osób starszych, aby uczulać je na takie bądź podobne sytuacji.