Pamietaj, że jadąc zbyt szybko możesz stracić prawo jazdy - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Pamietaj, że jadąc zbyt szybko możesz stracić prawo jazdy

Data publikacji 12.04.2016

z_radar_2W maju ubiegłego roku wprowadzono nowy zapis prawny, który mówi, że policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Od początku wejścia przepisu w życie minęło niemal 12 miesięcy. Słupeccy policjanci zatrzymali w tym okresie 49 praw jazdy za popełnienie wspomnianego wykroczenia drogowego. Funkcjonariusze apelują o rozważną jazdę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Policjant ma prawo zatrzymać prawo jazdy kontrolowanego kierowcy w kilkunastu przypadkach nieprzestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów ruchu drogowego. Najczęściej tracą dokumenty pijani kierowcy, ci którzy nagminnie popełniają wykroczenia drogowe i przekroczyli dopuszczalną liczbę punktów karnych albo upłynął termin ważności prawa jazdy.

W 2015 roku wprowadzono przepis mówiący o tym, że prawo jazdy utraci każda osoba, która prowadząc pojazd w terenie zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Słupeccy policjanci ruchu drogowego w ubiegłym roku, licząc od maja, gdy przepis wszedł w życie, zatrzymali 33 dokumenty uprawniające do kierowania. Od stycznia 2016 mundurowi odebrali kolejne16 praw jazdy za złamanie tego przepisu. Statystycznie podsumowując najczęściej musieli je oddawać panowie. Trzy razy zdecydowanie za szybko w terenie zabudowanym jechały kobiety. Najmłodszą osobą, której funkcjonariusze zatrzymali dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów, był 18-latek z województwa łódzkiego. Swoje prawo jazdy odebrał w sierpniu, by w połowie grudnia wykazać się dużą niefrasobliwością i przekroczyć dozwoloną prędkość o niemal 70 km/h. Niechlubny rekord prędkości pobił 24-latek, który jechał w terenie zabudowanym z prędkością 151 km/h (o 101 km/h za szybko). Niestety młodzi kierowcy wciąż stanowią największą grupę osób, które łamią wspomniane przepisy. Na 49 zatrzymanych praw jazdy osoby do 25 roku życia stanowią prawie połowę (21-osób), 13 osób to grupa w wieku 26-30 lat. Średnio kierowcy przekraczają dozwolone prędkości o 63 km/h. Najczęściej na policyjny radar "wpadają" osoby spoza naszego powiatu, które nie zwracają uwagi na znaki i zachęcone pustą drogą rozwijają nadmierne prędkości.

Policjanci apelują o rozważną i ostrożną jazdę oraz przypominają wprowadzone w maju ubiegłego roku przepisy regulujące opisywaną kwestię.

Policjant dokonuje pomiaru prędkości w wyniku, którego ujawnia popełnienie wykroczenia polegającego na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym. Funkcjonariusz zatrzymuje dokument prawa jazdy i wystawia osobie pokwitowanie, na którym kierowca może poruszać się jeszcze przez 24 godziny. Policja w terminie 7 dni od odebrania dokumentu przekazuje prawo jazdy właściwemu staroście. Ten wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy na okres 3 miesięcy pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Do utraty prawa jazdy dochodzi także spory mandat.

Jeżeli kierowca, którego wydana decyzja dotyczy nadal będzie poruszał się po drogach samochodem i zostanie zatrzymany do kontroli, wówczas okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy przedłuża się do 6 miesięcy. Jest to maksymalny okres na jaki starosta może zatrzymać prawo jazdy. Po upływie wskazanych terminów kierowca będzie mógł odebrać dokument prawa jazdy w właściwym wydziale komunikacji.

Kierowcy, który mimo przedłużenia przez Starostę okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy do 6 miesięcy, wciąż porusza się samochodem, Starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdem. W związku z czym, tenże kierowca, aby rzeczone uprawnienia odzyskać, będzie musiał ponownie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

 

pomiar_predkosci