Pomoc dla bezdomnych i samotnych - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Pomoc dla bezdomnych i samotnych

Data publikacji 08.11.2015

z_bezdomnyOkres jesienno - zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie, także osób nietrzeźwych przebywających na wolnym powietrzu. Policjanci apelują o informowanie o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Zainteresujmy się losem samotnie mieszkających. Nie bądźmy obojętni. Być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać na numer telefonu pogotowia policyjnego 997, do najbliższej jednostki policji lub pomocy społecznej.

Brak pomocy najbliższych, ograniczenia ruchowe, wędrowny tryb życia oraz uzależnienia mogą stanowić przyczynę utraty życia z powodu wychłodzenia organizmu. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez Policję, działań ochronnych w tym zakresie, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.

Policjanci współpracują z administracją samorządową oraz gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, celem realizacji zadań w zakresie postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi natychmiastowej opieki. Dzielnicowi i inni funkcjonariusze dokonują systematycznej penetracji prawdopodobnych miejsc przebywania bezdomnych (dworce, klatki schodowe, kanały ciepłownicze, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe) i podejmują interwencje w każdym przypadku, w którym pomoc bezdomnemu jest niezbędna. W przypadku ujawnienia osób przebywających w tych miejscach, Policja oraz inne współpracujące służby porządkowe, doprowadzają te osoby do noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub innych miejsc, w których mogą one otrzymać niezbędną pomoc. Policjanci pełniący służbę mają obowiązek zwracania szczególnej uwagi na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zamarznięcie. W środkach masowego przekazu rozpowszechnianie są informacje o adresach miejsc i ośrodków pomocy osobom bezdomnym i samotnym. Policyjne służby dyżurne posiadają aktualne wykazy działających na podległym terenie instytucji, do których mogą być kierowane osoby bezdomne oraz inne osoby wymagające opieki.

Prowadzone działania mają na celu ograniczenie tragicznych wydarzeń spowodowanych często przez niskie temperatury jakie występują w okresie jesienno-zimowym.