Policja w wakacje - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Policja w wakacje

Data publikacji 27.06.2011

wakacjeDla zapewnienia większego bezpieczeństwa wypoczywającym na terenie powiatu słupeckiego, a w szczególności nad jeziorem Powidzkim oraz mieszkańcom gmin Powidz i Ostrowite, a także w celu umożliwienia łatwiejszego kontaktowania się z policją w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne,  w czasie wakacji utworzono Sezonowe Posterunki Policji w Powidzu i Kosewie.  Uruchomiono również policyjny patrol wodny oraz dyslokowano dodatkowych dwóch policjantów do pełnienia służby w Powidzu w lipcu br . Osoby zainteresowane kontrolą autokarów przed wyjazdem na wycieczkę, czy wypoczynek  prosimy o kontakt z  policją z kilkudniowym wyprzedzeniem. Szczegóły poniżej…

W Powidzu posterunek znajduje się przy budynku GOK ul. Park Powst.Wlkp.25. W poniedziałki w godz. 1000-1100 oraz w piątki w godz. 1600-1700 w posterunku dyżur będzie pełnił dzielnicowy. W pozostałych godzinach policjanci pracują w terenie. Osoby zainteresowane proszone są o kontaktowanie się pod numerami telefonów: 63 277 69 09 – bezpośrednio do posterunku, 63 274 13 30 – Posterunek Policji w Strzałkowie, 63 274 12 11 – KPP w Słupcy lub telefonem alarmowym 997.

W Kosewie posterunek umiejscowiono w budynku ZPWR „SZANSA”. Budynek znajduje się w głębi ośrodka, jako drugi po lewej stronie patrząc na wprost od bramy wjazdowej do placówki. Policjanci dyżurują na miejscu we wtorki i piątki w godz. 1800-1900. W pozostałe dni i godziny proszę kontaktować się pod numerami telefonów: 63 274 13 60 – Posterunek Policji w Orchowie, 63 276 51 97 – Zespół Dzielnicowych w Ostrowitem, 63 274 12 11 – KPP w Słupcy lub telefonem alarmowym 997.

 

KONTROLE AUTOKARóW

Osoby zainteresowane ( rodzice, uczestnicy wycieczek) mogą kontaktować się w sprawie kontroli autobusów przewożących osoby na wycieczki, czy wypoczynek pod nr telefonów 63 274 12 00 – recepcja, 63 274 12 11 - dyżurny, 63 274 12 20- sekretariat Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

Prosimy o zgłoszenia z kilkudniowym wyprzedzeniem, gdyż musimy takie czynności skorelować z pełnioną przez policjantów służbą. Z uwagi na pewne ograniczenia sił i środków posiadanych przez KPP w Słupcy oraz możliwość nakładania się terminów kontroli autokarów w różnych miejscowościach naszego powiatu wskazane byłoby przeprowadzanie kontroli w siedzibie słupeckiej Policji lub najbliższym jej rejonie.

Zgłoszenie prośby o kontrolę środka lokomocji w dniu wyjazdu może skutkować obecnością patrolu policyjnego, który sprawdzi tylko trzeźwość kierowcy i stan oświetlenia pojazdu, bez kompleksowej kontroli stanu technicznego pojazdu. Do takich kontroli są uprawnieni tylko policjanci drogówki, a nie muszą w danym dniu pełnić służby w rejonie, którym następuje wyjazd autokarem. Z uwagi na różnorodność zadań podejmowanych przez policjantów możliwe jest, że w przypadku zbyt późnego zgłoszenia do kontroli autokaru, funkcjonariusze nie będą kierowani na miejsce z powodu realizowania innych obowiązków.