Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Data publikacji 03.03.2011

logo_rmalePiesi, rowerzyści i motorowerzyści są tą kategorią użytkowników dróg, która jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwa oraz tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych. Dążąc do zapewnienia większego bezpieczeństwa wśród tej grupy osób słupeccy policjanci prowadzili na drogach działania pod kryptonimem „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”.

1 marca br. na drogi powiatu słupeckiego wyjechały patrole drogówki, których głównym zadaniem było ujawnianie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami wobec pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Policjanci zwracali również uwagę na nieprawidłowe zachowania niechronionych uczestników, które mogą nieść  za sobą tragiczne skutki. Rowerzyści, motorowerzyści i piesi są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego z wszelkimi prawami, ale również obowiązkami wynikającymi z tego tytułu. Kierujący rowerami czy motorowerami  podlegają tym samym karom, co kierowcy samochodów, kiedy łamią przepisy drogowe. Nie wsiadajmy zatem na rower po wypiciu alkoholu, nie przejeżdżajmy po pasach na rowerze, pamiętajmy o bezpieczeństwie pieszych. Kierowcom innych pojazdów przypominamy, aby nie utrudniali cyklistom korzystania z jezdni i nie przeganiali ich na chodniki.  Pieszym zwracamy uwagę na korzystanie z właściwej strony drogi, gdy nie ma chodników, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej, uważne przechodzenie przez jezdnię tam, gdzie jest to dozwolone.

W ciągu całego dnia policjanci nałożyli 23 mandaty na pieszych, 1 mandat na kierowcę samochodu i jeden na rowerzystę. Osoby poruszające się pieszo w większości przechodziły przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Kierowca samochodu wymusił pierwszeństwo przejazdu na rowerzyście. Kierujący rowerem jechał niewłaściwą stroną jezdni stwarzając zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Policjanci poprzez swoje działania chcą dotrzeć do pieszych, rowerzystów motorowerzystów, aby uświadomić  im, że ich bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od nich samych.