Bezpieczne żniwa - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Bezpieczne żniwa

Data publikacji 20.07.2010

dscf1637Wakacje w pełni. To czas, który dla jednych jest chwilą wytchnienia od codziennego zabiegania, a dla innych jest okresem wytężonej pracy. Zwiększony ruch na drogach, samochody ciągnące przyczepy kempingowe, odgłosy kombajnów pracujących na polach, ciągniki zwożące zboże i słomę do obejść są znakiem, że zarówno dla wczasowiczów, jak i rolników okres letni w pełni. Jednak czas ten w strażackich i policyjnych  statystykach zapisany jest wzmożona ilością interwencji. Zdecydowana większość przyczyn tragicznych wypadków drogowych, utonięć, pożarów, czy wypadków przy pracach polowych leży po stronie człowieka. Tylko od nas zależy na ile nasze zachowanie jest odpowiedzialne.

Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły rolnikom rozpocząć już prace polowe. Odgłosy kombajnów na polach, ciągniki zwożące zboże świadczą o tym, że żniwa ruszyły pełną parą. Jednak wakacyjny czas zapisany jest w naszych statystykach wzmożoną ilością interwencji. Co roku Policja odnotowuje wypadki w czasie prac polowych. Powody są różne: pośpiech, niewłaściwe przygotowanie i wyposażenie maszyn rolniczych, dopuszczenie do pracy dzieci. A to na dorosłych ciąży obowiązek prawidłowej opieki nad naszymi pociechami.

Pamiętaj:

1. W pracach nie powinny brać udział dzieci do 15 roku życia.

2. Rozmawiaj z dziećmi na temat wyboru miejsca do zabawy, zaproponuj inne rozwiązania lub zostaw dziecko w domu (oczywiście pod opieką kogoś dorosłego).

3. Zadbaj o prawidłową opiekę nad dziećmi w czasie, gdy wykonywane są żniwa.

4. Dzieciom nie można powierzyć takich prac jak:

   - kierowanie ciągnikiem

   - kierowanie kombajnem

   - załadunku i rozładunku słomy bądź siana z przyczepy.

5. Nie zostawiaj niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla Twojego dziecka.

6. Pracuj tylko maszynami sprawnymi technicznie. Maszyny i urządzenia pracujące po kilkanaście godzin dziennie wymagają codziennych zabiegów konserwacyjnych. Wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu muszą być systematycznie smarowane i sprawdzane czy są sprawne. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów czy pras.

7. Zanim rozpoczniesz pracę przeczytaj instrukcję bezpiecznej obsługi maszyny.

8. Nie pozwalaj osobom bez uprawnień kierować ciągnikiem lub kombajnem.

9. Kolejną zasadą jaką należy przestrzegać jest zabezpieczenie podręcznego sprzętu gaśniczego do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych. Dobrze jest, gdy oprócz popularnych gaśnic zabezpieczymy ciągniki z pługami do oborywania miejsca pożaru oraz beczkowozy z wodą.

Ponadto informujemy o  przestrzeganiu zakazu wypalania: roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretów i trzcin, ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych. Panująca susza w sposób naturalny zwiększa zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych. Dlatego wypoczywający w lasach, czy też ich sąsiedztwie powinni pamiętać, że zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać pożar, takich jak: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu, palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasów. 

Rolniku!

Swoim zachowaniem dajesz przykład dzieciom. One uważnie Cię obserwują i naśladują.

Wykaż się wyobraźnią i rozsądkiem. Pracując przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.