Każdy ruch w internecie zostawia ślad - Przypominamy, ostrzegamy - KPP Słupca

Przypominamy, ostrzegamy

Każdy ruch w internecie zostawia ślad

Data publikacji 10.07.2010

internet_maeKomendant Główny Policji objął Patronat Honorowy nad kampanią „Dziecko w sieci" pn. Każdy ruch w internecie zostawia ślad". Jest to kolejna kampania społeczna organizowana przez Fundację Dzieci Niczyje mająca na celu przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Jej inauguracja odbyła się w dniu 8 czerwca br.gdy w życie wszedł między innymi nowy przepis prawa karnego art. 200a penalizujący uwodzenie dzieci za pośrednictwem internetu tzw. grooming.

 
Problem wykorzystania seksualnego najmłodszych użytkowników sieci oraz negatywnych zjawisk związanych z korzystaniem  przez dzieci z internetu wpisuje się w nurt działań profilaktycznych mających na celu ochronę szeroko rozumianego  dobra małoletnich.

Kampania będzie trwała do  31 lipca br. i będzie widoczna dzięki przekazom w internecie, telewizji, radio, prasie, na plakatach, bankomatach i reklamie zewnętrznej. Wszelkie informacje o tej kampanii dostępne są na stronie www.dzieckowsieci.pl.

 

internet_due